easy-cleanf
Med städkonceptet Easy Clean så har du ett i det närmaste komplett produktutbud som behövs vid normal
städning från golv till tak. Easy Clean är ett genomtänkt koncept från automatisk doseringsutrustning
till färdiga städprodukter. På nästa sida Kemprodukter, ser du vad som ingår med kort produkt information.

Vi påstår att du sänker dina kostnader med minst 50 % !

ACCUDOSE / Automatisk doseringsutrustning
prime-clean-1

Städvagn Easy Clean
En smart, genomtänkt och pedagogisk städvagn som underlättar städningen på ett hygieniskt sätt. Färgkodad zonindelning för olika städområden.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om koncept produkter, priser etc.
office@primegrip.se


cleaning-trolley

© 2013 Prime Grip | Box 37 | SE-182 07 Stocksund | Sweden | +46(0)8 624 00 01 | office@primegrip.se