ISO-14001-ISO-9001-TIF-fil

Produktionsanläggningen är sedan 2004 cerifierad enligt ISO 14001:1996.

Dessutom certifierade enligt ISO 9001:2000 för säkerställande av övrigt kvalitetsarbete inom företaget.

Mer info på www.macserien.se  under fliken Miljö.

© 2013 Prime Grip | Box 37 | SE-182 07 Stocksund | Sweden | +46(0)8 624 00 01 | office@primegrip.se