Med Prime Grip får du enkelt och kostnadseffektivt ordning på dina problem med hala stengolv!

Det är välkänt att halkrisken på stengolv är stora i miljöer som är utsatta för vatten, fetter och övriga vätskor. Även torrhalka förekommer. 

Några områden med hög halkrisk
Omraden_halkrisk

 

Säkert halkskydd och osynligt för ögat !

ikon2_1
ikon3
ikon1_1
Med Prime Grip så skapas mikroskopiska etsningar i stengolvets ytstruktur och därmed uppnås en hög friktion. Med denna behandling så har du ett halksäkert golv i minst fem år. Prime Grip fungerar både inom- som utomhus.
Halksäkringen tar cirka två timmar. Golvet är sedan färdigt att gå på, till glädje och säkerhet för både kunder som personal.
Produktionsanläggning och övrigt kvalitetsarbete inom företaget är certifierat enligt ISO.

© 2013 Prime Grip | Box 37 | SE-182 07 Stocksund | Sweden | +46(0)8 624 00 01 | office@primegrip.se