halt_golv
De mest förekommande olyckorna som inträffar på arbetet är halkolyckor och till en mycket hög kostnad för både företag som den drabbade.
Vid spill av vatten, olja eller mat på ett vanligt golv så blir det risk för en halkolycka direkt.

Företag, hyresvärdar har ansvar för att golvområden, trappor och ramper är säkra att gå på för personal, kunder, leverantörer och andra besökare. Om halkskador sker i hemmet täcker den personliga olycksfallsgarantin, men om det sker på ett företag eller annan offentlig miljö kan kommunen, hyresvärden eller företaget bli skadeståndsskyldigt.

Vi rekommenderar att ni tillsammans med ert skyddsombud gör en översyn av aktuella riskytor som bör halksäkras. 
Ta tag i detta nu, innan olyckan sker med onödiga kostnader och lidande för den drabbade.

© 2013 Prime Grip | Box 37 | SE-182 07 Stocksund | Sweden | +46(0)8 624 00 01 | office@primegrip.se