halt_golv

Om halkskador sker i hemmet täcker den personliga olycksfallsgarantin och det är bra men lidandet kvarstår.
Att halka i badkaret, duschen eller på golvet kan gå riktigt illa. Brutna ben, utslagna tänder, hjärnskakning etc.
är några skador som förekommer och kan resultera i lång sjukskrivning.

Ta tag i halkproblemet innan någon olycka sker. Det är enkelt, snabbt och mycket prisvärt.

© 2013 Prime Grip | Box 37 | SE-182 07 Stocksund | Sweden | +46(0)8 624 00 01 | office@primegrip.se